Nieuwsbrief

Historie

Nes 75-87 heeft een rijke historie aan bewoners en bedrijvigheid! Het begon allemaal in 1342, toen werd de Nes een deel van het Amsterdamse grondgebied. Later, in het begin van de vijftiende eeuw, ontstond achter het Rokin een samenvoeging van diverse kloosters. Namen van zijstraatjes in de Nes herinneren nog aan de tijd zoals het Gebed zonder End.

In de 17e en 18e eeuw ontwikkelde de Nes zich voor het eerst tot een levendig centrum van winkels en bedrijven waar de uithangborden kleur en leven aan de huizen gaven. Waar winkels zijn, ontstaan ook meestal de cafés en zo ontwikkelde de Nes zich vanaf de 19e eeuw tot een bloeiende straat. De Nes werd een uitgaanscentrum van betekenis.

Rond 1900 raakte de Nes in verval en werd door het betere publiek gemeden. Waar eens het vermaakleven bloeide, kwamen tabakskantoren waardoor de straat ’s avonds helaas een uitgestorven indruk maakte. Het TOBACCO Theater fungeerde in deze tijd nog als een tabaksveilinggebouw. De zaal is exact op het noorden gericht waardoor de kopers het meest zuivere licht verkregen en de tabaksbladeren duidelijk te zien en eerlijk te verhandelen waren.

Het TOBACCO Theater deed later nog dienst als veilinggebouw van Sotheby-Mak van Waay. In de jaren zestig kwam het theaterleven weer op gang. Tabaksveilinghuizen werden omgebouwd tot theaters zoals de Engelenbak, Het Vlaams Cultureel centrum: De Brakke Grond, Comedy Theater en aan Nes 75-87 het Cosmic Theater (het huidige TOBACCO Theater).

PromoPodium

Sinds 2007 is PromoPodium D’ Erikteur Erik van Wilsum de trotse eigenaar van Nes 75-87. Het oude Cosmic Theater gebouw is na een complete renovatie in oktober 2011 vol trots heropend. De industriële en karakteristieke elementen van het monumentale gebouw zijn intact gebleven. De Nes is weer een stuk levendiger en, last but nog least, theater en commerciële activiteiten hebben elkaar weer hervonden in dé theaterstraat van Amsterdam!

×
X